افغانستان در مسير تاريخ» تنها تاريخ افغانستان است که با چشمان باز و وجدان بيدار به رشته تحرير درآمده و مثل ديگر کتاب هاي تاريخ افغانستان فقط به سرگذشت شاهان مستبد اکتفا نکرده بلکه مبارزات و رشادت هاي مردم افغانستان عليه اشغالگران خارجي و خاينان داخلي را نيز به صورت شايسته به تصوير کشيده است.
 مير غلام محمد غبار تاريخ نويس ميهن پرست و شخصيت مبارز وطن ما رنج ها و قيد و بند هاي زيادي را متقبل شد تا اين اثر جاودانه را به نسل هاي بعدي واگذار نمايد و حکام مستبد و خائن با توقيف اين اثر بزرگ نيز نتوانستند جلو پخش آنرا بگيرند.
 حال که تاريخ به صورت هولناک تر و مفتضح تر در وطن ما تکرار مي شود و اشغالگران امريکايي و نوکران افغان شان طوري تبليغ مي کنند که گويا تنها امريکا و به اصطلاح «جامعه جهاني» مي تواند مردم افغانستان را به سوي آزادي، دموکراسي و خوشبختي رهنمون سازند، مرور تاريخ درخشان مبارزات آزاديخواهانه مردم ما عليه تجاوزگران خارجي و مستبدين داخلي ضرورت مبرم است.
 امروز امريکا و مزدورانش مي خواهند نسل جوان ما بيگانه با تاريخ شان، خنثي و بي‌غيرت بار آيند، اما «انتشارات محسن» با ديجتال سازي و پخش «افغانستان در مسير تاريخ» و ساير آثار گرانبها مي کوشد نقشي در بلند بردن آگاهي جوانان وطن ما بازي کند

دانلود بالینک مستقیم

بهتر است موقع دانلود از اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید


...آموزش.ترفند.دانلود رایگان و منبع : ...آموزش.ترفند.دانلود رایگان و |دانلود کتاب افغانستان در مسير تاريخ
برچسب ها : تاريخ ,افغانستان ,دانلود ,مردم ,مسير ,مردم افغانستان ,تاريخ افغانستان ,مسير تاريخ»